خانه / بایگانی برچسب: قابل توجه به پرسنل محترم شرکتی مراکزبهداشتی وبیمارستان ها

بایگانی برچسب: قابل توجه به پرسنل محترم شرکتی مراکزبهداشتی وبیمارستان ها

قابل توجه به پرسنل محترم شرکتی مراکزبهداشتی وبیمارستان ها زیر مجموعه وزارت بهداشت

  پرسنل محترم  قراردادی شرکتی شاغل در مراکز بهداشتی ودرمانی (سلامت) و بیمارستان ها  مراکز درمانی اموزشی پژوهشی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توجه داشته باشید که تمامی حقوق و مزایا و… باید تابع قانون کار و قانون وزارت بهداشت باشد و درصورتی که شرکت های خصوصی …

ادامه نوشته »