خانه / استخدام

استخدام

                           

 

 استخدام های دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت قرار دادی(شرکتی) از این سایت امکان پذیر است.

*درصورت تمایل به ثبت نام از طریق وارد نمودن شماره  تلفن همراه  زمان مراجعه به سایت اطلاع رسانی می شود*