خانه / سلامت

سلامت

شرکت ها و پیمانکارانی که از منابع دولتی استفاده می کنند نباید از نیروی های بازنشسته استفاده کنند

باتوجه به تصمیم اصلاحیه مجلس و به دستور و ابلاغ ریس جمهور امده است که در سیستم های دولتی که به پیمانکاران و شرکت ها سپرده شده است و از دولت تغذیه می شوند نباید از نیروهای بازنشسته استفاده شود.       مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت …

ادامه نوشته »

دستورالعمل بهداشت و سلامت

          دستورالعمل بهداشت و سلامت    وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برنامه گسترش مراقبت­های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری         (اصلاح و هماهنگ سازی روش ارائه خدمات سلامت)   اصلاحیه دستورعمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و …

ادامه نوشته »

قابل توجه به پرسنل محترم شرکتی مراکزبهداشتی وبیمارستان ها زیر مجموعه وزارت بهداشت

  پرسنل محترم  قراردادی شرکتی شاغل در مراکز بهداشتی ودرمانی (سلامت) و بیمارستان ها  مراکز درمانی اموزشی پژوهشی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توجه داشته باشید که تمامی حقوق و مزایا و… باید تابع قانون کار و قانون وزارت بهداشت باشد و درصورتی که شرکت های خصوصی …

ادامه نوشته »

بهداشت و سلامت

  هداف بهداشتي: مسائل بهداشتي وسيع و گسترده مي باشند و با توجه به پيشرفت سريع علم، هر روز نكات بهداشتي ريزتر و دقيق تر و اهداف بهداشتي، گسترده تر مي شوند. به طور خلاصه اهداف بهداشتي را مي توان به صورت زير بيان كرد: 1- سالم سازي محيط زيست …

ادامه نوشته »