خانه / درباره ما

درباره ما

شرکت خدماتی، بهداشتی و درمانی زرین سلامت ایران  اعضای کارآزموده و کاردان دارای تایید صلاحیت به کارگیری نیروی انسانی و متخصص در امور بهداشت و درمان از وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی، تعیین صلاحیت شرکت های خدمات و پشتیبانی و گواهی تایید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ از سال 1385 تاکنون در زمینه های انجام امور پشتیبانی، تامین نیروی تخصصی مورد نیاز در امور بهداشت و سلامت- درمان سرپایی و بستری، اداره درمانگاه های شبانه روزی و بخش های درمانی و پاراکلینیکی بیمارستان ها مشغول فعالیت می باشد. 

 

توجه 

این شرکت تابع و تحت نظارت کامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زیر مجموعه وزارت بهداشت می باشد.